Om Föreningen Gotlandståget

Gotlands Hesselby Jernväg, som förkortas GHJ, drivs idéellt.

Välkommen till vårt levande järnvägs­museum

När Föreningen Gotlandståget etablerade sig i Hesselby 1972 berodde det på att vi där funnit en plats där många av de önskemål vi hade för att kunna etablera ett levande järnvägsmuseum. Där fanns en välbevarad stationsmiljö, en före detta bangård som skulle gå att återställa med spår etc, samt en bevarad banvall söderut. Däremot saknades alla spår, verkstad och andra för järnvägsdriften nödvändiga anordningar. Dessa byggnader och anordningar har successivt sedan dess skapats genom att Gotlands Hesselby Jernväg byggdes upp.

Inom föreningen anser vi att det är viktigt att för framtiden försöka skapa och kunna visa upp hur en gotländsk järnväg med allt vad där hör till en gång kunde se ut och fungera. Inte bara visa upp några äldre lok och vagnar från en svunnen epok, utan GHJs ambition är att försöka förvalta och bevara järnvägssträckan mellan Hesselby i Dalhem och Roma och där även slå vakt om hela den miljö och atmosfär som fanns vid järnvägarna på ön.

GHJs ambition är således att kunna köra gotländska tåg i en autentisk miljö, och skapa en illusion av en svunnen tid. GHJ vill ge människor en möjlighet till en tidsresa där man kan uppleva en  fläkt av en förgången tid genom olika syn-, hörsel-, lukt-, känslo- och stämningsintryck.

Vill du bli medlem, ge bidrag eller sponsra

Stöd föreningen Gotlandstågets verksamhet genom att bli medlem. Medlemsavgiften för 2024 är för enskild person 300 kr. Familjemedlemskap 350 kr. Vill du bli ständig medlem är avgiften 6.000 kr.

Vill du bli medlem och/eller ge ett bidrag/sponsra sätt in beloppet på Gotlandstågets bankgiro: 271-5043.

Medlemsskap: Glöm inte att skriva namn, adress, e-postadress samt även namn på familjemedlemmar! Ryms uppgifterna om medlemskap inte, skicka ett mail till medlemsservice@gotlandstaget.se

Vill du ha kontakt med föreningen om bidrag/sponsring skriv till info@gotlandstaget.se så kontaktar vi dig.